fbpx
Produkter - Velkommen til Orstad Gulv & Renhold
628
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-628,bridge-core-2.6.7,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-25.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

PRODUKTER

Beskrivelse og Egenskaper:

Vaskemiddelet passer for husvask og fasade, fjerning av grønske, alger og svertesopp. Produktet påføres med lavtrykkanne eller høytrykkspyler, etter påføring la produktet stå i ca 10-15 min og etterskyll godt med kaldt vann.

Dosering:

Produktet blandes med kaldt vann 1:10 til husvask, belegninsteinvask, betongvask, og malte flater for fjerning av svertsopp, grønske og alger. for fjerning av mose blandes kaldt vann 1:1.

Fare:

Natriumhypoklorittløsning; natriumhydroksid, kaustisk soda, natronlut. Kan være etsende for metaller. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Oppbevares bare i originalemballasje. Vask hender grundig etter bruk. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft. og sørg for at vedkommende har optimal åndedrett.

 

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE fremkall brekninger.

 

VED KONTAKT MED ØYNENE: skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

Ønsker du mer informasjon eller har du noen spørsmål?